BUSATTO MOBILI 奢华 类别

BUSATTO

BUSATTO MOBILI  奢华 类别

 

父传子业的木工技艺,对工作的热爱和传统手工技艺结合使得Busatto的创作与众不同。对原材料的精准选择和最上乘的工艺将现代设计与古典风格完美融合。

www.busattomobili.it

  • BUSATTO
  • BUSATTO